Eyebar Academy

ul. Wronia 31
00-846 Warszawa

Operatorem marki Eyebar Academy jest:
BF Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 14
02-676 Warszawa