Certified Brow Stylist SILVER

Status Certyfikowanej Stylistki – SILVER, uzyskały absolwentki szkolenia Step 1 Threading & Styling. Pozytywnie odbyły część weryfikacyjną podczas szkolenia – pisemny egzamin, ocena praktycznej części szkolenia przez trenera oraz przedłożyły dokumentację zdjęciową stylizacji brwi metodą nitkowania według autorskiego programu Eyebar Academy.

Nr certyfikatu
Nazwisko i imię
Data wydania